ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง / ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 27/5/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 27/5/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 27/5/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (Update - 3/4/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทางสำนักงานฯ จำนวน 1 รายการ (Update - 22/2/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (Update - 31/1/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง สองชั้น ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (Update - 29/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (Update - 29/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (Update - 14/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (Update - 14/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (Update - 14/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (Update - 14/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ (Update - 14/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12ครอบครัว) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (Update - 2/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล แบบมีไหล่ทางและรางระบายน้ำ พื้นที่ประมาณ 1,182 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 (Update - 30/04/2563)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (Update - 30/04/2563)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563 (Update - 30/04/2563)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (Update - 30/04/2563)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (Update - 30/04/2563)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562 (Update - 11/10/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (Update - 9/9/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (Update - 15/8/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (Update - 17/6/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 (Update - 10/5/2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (Update - 2/4/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (Update - 28/2/2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (Update - 21/2/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562 (Update - 13/2/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (Update - 4/1/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (Update - 17/12/2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Update - 20/08/2561)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (Update - 20/08/2561)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (Update - 3/07/2561)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (Update - 31/05/2561)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกผันรายจ่ายงบลงทุน 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559