ไปหน้าหลัก คำถาม

สอบถามเรื่องการใช้ห้องประชุม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
สอบถามเรื่องการใช้ห้องประชุม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 หน่วยงานภายนอกสามารถขอใช้ห้องประชุมสอบถามเรื่องการใช้ห้องประชุม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ได้หรือไม่ อย่างไร
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ไม่ประสงค์ออกนาม อีเมล์ผู้ตั้งคำถาม : noname@gmail.com
วันที่ตั้งคำถาม : 2021-07-24 18:15:16
ชื่อผู้ตอบ นายปรัชญา ชมาฤกษ์
อีเมล์ pruchya@gmail.com
รายละเอียดคำตอบ สามารถใช้ได้ครับ เพียงแค่ทำหนังสือขอใช้ห้องประชุม ถึงผู้อำนวยการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ระบุสาเหตุ ความจำเป็น วันเวลา ที่ต้องการใช้งาน หากผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เห็นชอบ ตามที่ขอ ก็สามารถใช้ได้ครับ
ตอบคำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
อีเมล์ผู้ตอบ