ไปหน้าหลัก คำถาม

สอบถามเรื่องการตั้งคำถามบนเว็บบอร์ด เว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
การตั้งคำถามบนเว็บบอร์ด เว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ใครใช้งานได้บ้าง
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : นายราชชสาส์น อินสิงห์ อีเมล์ผู้ตั้งคำถาม : virjusjetlee@gmail.com
วันที่ตั้งคำถาม : 2021-07-23 14:38:15
ชื่อผู้ตอบ ปรัชญา ชมาฤกษ์
อีเมล์ pruchya@gmail.com
รายละเอียดคำตอบ เจ้าหน้าที่ ศบส.10 ทุกคนครับ
ชื่อผู้ตอบ นายราชชสาส์น อินสิงห์
อีเมล์ virjusjetlee@gmail.com
รายละเอียดคำตอบ นอกจาก เจ้าหน้าที่ ศบส.10 แล้ว บุคคลภายนอก ประชาชน หรือ บุคคลทั่วไป ที่มีคำถาม ที่เกี่ยวข้องกับ แนวปฏิบัติ ข้อกฏหมาย บทบาท อำนาจหน้าที่ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถสอบถามผ่านช่องทางนี้ได้ครับ และ ศบส.10 จะตอบทุกคำถามที่สามารถตอบได้ครับ
ตอบคำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
อีเมล์ผู้ตอบ