ข่าว / ประชาสัมพันธ์

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

พิธียกเสาเอกการก่อสร้างอาคาร สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี แห่งใหม่

(วันที่ 1 มิถุนายน 2560) นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในพิธียกเสาเอกการก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี แห่งใหม่ ณ ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลัง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี)

กฎหมายกรม สบส.และ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง